Actuar a la fira

Requisits artístics

El període de presentació de sol·licituds per participar a la 36a Mostra Igualada – Fira d’espectacles infantils i juvenils del 2025 comprèn del 10 de juny al 31 de juliol de 2024.

La convocatòria està oberta a companyies professionals que presentin espectacles de qualsevol gènere (teatre, dansa, música, circ, etc.) adreçats a un públic familiar, infantil o juvenil, tant si han estat creats per ser representats en espais de sala com a l’exterior. Les propostes també poden ser de petit, mitjà o gran format i poden combinar diversos gèneres. Es tindrà especialment en compte la contemporaneïtat de la proposta, la innovació en el llenguatge escènic, l’aportació en el format, i la dramatúrgia.

La Direcció Artística de la fira, encarregada del procés de selecció de les propostes, donarà preferència a aquelles propostes que hagin tingut poc recorregut d’exhibició.

Condicions de participació

La sol·licitud de participació de companyies a la Mostra Igualada implica l’acceptació de les següents Condicions de Participació.

 1. Condicions generals
  Per participar a la Mostra Igualada és indispensable enviar el formulari de sol·licitud de participació i el material addicional dins els terminis d’inscripció.
  Cada companyia només podrà presentar un espectacle. Només s’acceptarà la inscripció d’espectacles estrenats els darrers 4 anys.
  Les companyies seleccionades s’hauran de reservar i tenir disponibilitat d’actuació durant tots els dies de la Mostra Igualada, que enguany se celebrarà del 3 al 6 d'abril de 2025.
  La comissió artística informarà mitjançant correu electrònic a totes les companyies presentades, si la seva proposta ha estat o no seleccionada, abans de finalitzar l'any 2024.
 2. Condicions econòmiques
  S’estableix que les companyies que participen a la Mostra Igualada no percebran l’import que correspon al seu caixet habitual.
  En cas de ser seleccionades, Mostra Igualada negociarà amb cada una d’elles l’import definitiu de participació a la fira que garantirà una quantitat fixa en concepte de despeses generals i de transport.
 3. Condicions tècniques
  Mostra Igualada proporcionarà la infraestructura tècnica que es consideri necessària per a la realització de cada espectacle, sempre que la fitxa tècnica hagi estat enviada en el termini previst i consensuada i confirmada pel Cap Tècnic de la fira. Qualsevol canvi o afegit posterior en aquesta fitxa anirà a càrrec de la companyia.
  Com a norma general, Mostra Igualada no subministrarà cap tipus de material escenogràfic ni fungible (com ara filtres, làmpades, pirotècnia, etc.) ni tampoc instruments musicals ni projectors audiovisuals.
  Els tècnics de la Mostra Igualada són responsables de la instal·lació dels equips i donen suport al muntatge. Els tècnics de la companyia són responsables del muntatge i de portar la funció.
 4. Allotjament i dietes de les companyies
  Número de persones
  Mostra Igualada comptabilitzarà com a integrants d’una companyia, a efectes de manutenció, el número d’intèrprets i tècnics impprescindibles pel desenvolupament de la funció, més una persona en qualitat de representant.
  Manutenció
  Mostra Igualada, mitjançant el sistema que la mateixa organització estableixi, facilitarà la manutenció (dinar i/o sopar) a la companyia segons l’horari i dies de les seves funcions i muntatge.
  Allotjament
  Mostra Igualada es farà càrrec de l’allotjament de les companyies que, per horaris de muntatge, funció, o distància del lloc d'origen, l'organització consideri necessari. Les característiques dels allotjaments aniran en funció de la disponibilitat d'aquests.
 5. Final
  Aquestes “Condicions de Participació” de les companyies estan subjectes i supeditades al contracte que s’haurà de signar entre la companyia i l’Ajuntament d’Igualada.

 

Formulari de preinscripció d'espectacle Mostra Igualada 2025